Nabízíme

  • Dokumentace bezpečnosti, ochrany zdraví při práci,
  • dokumentace požární ochrany,
  • dokumentace bezpečnosti pro gastro provoz,
  • školení zaměstnanců, techniků o bezpečnosti a požární ochraně,
  • školení požárních hlídek,
  • školení řidičů referentských vozidel,
  • poradenská činnost v ochraně životního prostředí
  • poradenská činnost odpadového hospodářství.